Audyt marketingowy

Opiera się na wszechstronnej i niezależnej analizie obszaru rynkowego, na którym działa przedsiębiorstwo i prowadzi do określenia zasad oraz sposobów jego konkurowania na nim. W szczególności umożliwia przeprowadzenie oceny poszczególnych działań marketingowych (strategii promocji, strategii zarządzania produktami, strategii zarządzania cenami, strategii zarządzania dystrybucją), jak również funkcjonowania służb marketingowych (wewnętrznego systemu funkcjonowania marketingu w przedsiębiorstwie).

Przeprowadzenie audytu marketingowego daje możliwość zidentyfikowania zagrożeń i szans rozwojowych oraz przygotowania lub modyfikowania planów marketingowych przedsiębiorstwa. Stanowi podstawę budowania strategii marketingowej, a także wyboru celów i kierunków ewentualnej restrukturyzacji.

Proponowany przez nas standardowy audyt marketingowy składa się z następujących elementów:

  • - audyt otoczenia rynkowego (rynek, konkurencja, klienci, dystrybucja, dostawcy, pośrednicy),
  • - audyt sprawności organizacji, służb marketingu i sprzedaży (struktura formalna, efektywność funkcjonalna, efektywność współpracy działu marketingu z innymi działami firmy),
  • - audyt realizowanej strategii marketingowej (misja, cele strategiczne i strategia, aktualny plan marketingowy, zadania marketingu),
  • - audyt systemów marketingu (system informacji, planowania, kontroli marketingu, system rozwoju nowego produktu),
  • - audyt efektywności realizowanych działań marketingowych (np. strategia dystrybucji, strategia reklamy i promocji sprzedaży, efektywność personelu sprzedaży),

Głównym efektem przeprowadzenia audytu marketingowego jest sformułowanie wniosków i rekomendacji odnośnie pożądanych oraz zalecanych usprawnień.

Oferta przeprowadzenia audytu marketingowego skierowana jest do przedsiębiorstw posiadających działy marketingu i sprzedaży, które chcą podnieść efektywność ich działania, a także do tych, w których funkcje marketingowe realizowane są w różnych, często odległych od siebie komórkach organizacyjnych.

Know-how firmy KPMC przyczyniło się do opracowania założeń metodologicznych audytu marketingowego Śląskiego Towarzystwa Marketingowego

 


Audyt marketingowy często jest wzbogacony o:

  • - Realizacja pierwszego warsztatu strategicznego,
  • - Wdrożenie Koła jakości, czy Formularzy Kaizen,

Po audycie marketingowym często warto wdrożyć:

  • - MBO - Zarządzanie przez cele,

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?