Autorskie rozwiązania

Praca w roli wdrożeniowców, zaowocowała wypracowaniem dedykowanych rozwiązań, powstałych głównie na drodze intensywnych doświadczeń w personifikowaniu popularnych ogólnodostępnych architektur, a także tworzeniu całkowicie nowych, spełniających specyficzne potrzeby klienta. Autorskie rozwiązania pośrednio świadczą o opanowaniu przez nas warsztatu pracy zarządzającego firmą. Natomiast bezpośrednio dostarczają klientowi korzyści na wielu płaszczyznach takich jak: dostosowane podejście, uszyte na miarę narzędzia i metody, a także wpisującego się w potrzeby firmy, bogatego know-how.

Przygoda z konkretnym narzędziem lub metodą zaczyna się najczęściej od perspektywy użytkownika, później następuje perspektywa wdrożeniowca i wdrożeniowca-modyfikatora, na końcu ujawnia się głęboka autorska przebudowa lub stworzenie narzędzia od podstaw. Uważamy, że zarówno biegłość i płynność stosowania w najprostszej możliwej postaci dowolnego narzędzia jest tak samo ważna, jak dogłębne zrozumienie architektury i zdolność dokonywania w niej potrzebny modyfikacji i zmian. Wbrew pozorom obydwie opisane powyżej umiejętności konsultanta, powstają najczęściej w podobnym czasie, licząc od pierwszych kontaktów z danym rozwiązaniem.

W przypadku wszystkich opisanych poniżej rozwiązań posiadamy pełne zrozumienie sterujących nimi mechanizmów i metod ich wdrożenia w firmie:

Para: Strategia + MBO™

Opracowanie strategii staramy się realizować, przynajmniej w połowie, podczas spotkań z pracownikami. Daje to pracownikom realne poczucie wpływania na kierunek rozwoju firmy, co w dalszych etapach prac znacząco procentuje w postaci lepszego zrozumienia sytuacji firmy i łatwiejszego wdrożenia innych koniecznych rozwiązań. MBO jest integrującym firmę od wewnątrz systemem managerskim, mającym za zadanie realizację strategicznie ważnych celów przy zaangażowaniu niemal każdego pracownika. W skład systemu wchodzą miedzy innymi takie elementy jak: rynek celów czy proces kalibrowania. Wymagają one rozmów z pracownikami, ich zgody i aprobaty. Jest to znacznie łatwiejsze i mniej czasochłonne jeśli Ci sami pracownicy uczestniczyli w pracach na etapie powstawania konkretnej strategii. Łączenie instrumentów w pary podnosi jakość przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Umiejętne połączenie wpływa na lepszy odbiór całości przez pracowników. Metodę łączenia stosujemy głównie w przypadkach realizowania zadań powiązanych, dla których można oczekiwać pojawienia się efektu synergii. Przejście z płaszczyzny jednego instrumentu na drugi jest zawsze stratne – skrupulatne projektowanie par ma maksymalnie zminimalizować straty. Projektowanie par wymaga szczególnej uwagi, licznych testów i doświadczenia.

Ocena 180 stopni / rev. only operation jobber™

Jest autorską architekturą, powstałą na podstawie oceny 360 stopni. Ocena 180 stopni, posiada całkowicie zlikwidowany poziom oceny przełożonego, a w zamian znacząco rozbudowany i wzmocniony poziom oceny koleżeńskiej – partnerskiej oraz samooceny. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w przypadku firm zatrudniających niezależnych i samodzielnych specjalistów. Podobne rozwiązania stosują najbardziej dooewidczone HR-owo firmy na świecie, m.in. Google. Modyfikowanie architektury i dostosowywanie narzędzi jest warunkiem ich stosowania przez nasz zespół. Nie personifikowane architektury uznajemy za niewystarczająco poznane. Każda oryginalna architektura jest szablonem i jest zbyt stratna dla zastosowań komercyjnych. Wyłącznie przedefiniowaną architekturę i skojarzone z nią narzędzia możemy nazwać inteligentnymi.

Mind modeling™

To nowoczesny dokument firmowy zachowujący dwie ważne cechy: modyfikowalność i czytelność. Może bezpośrednio opisywać procedury i rozwiązania firmowe. Jego siłą jest możliwość łączenia dowolnej ilości mind modelów w jeden. Problemów nie przysparza również rozdzielanie. Mind modele najczęściej powstają z intuicyjnych Mind Maps Tonego Buzana lub podobnych systemów zapisywania modeli. Mind model może przyjmowć postać ostatecznego formatu lub być przydatnym formatem pośrednim do powstania takich narzędzi jak: modele relacji, modele kompetencji, kolejka realizacji, wykresy sieciowe, wykresy Gantta, Listy To Do i inne. Mind model może pełnić zarówno rolę biorczą jak i dawczą informacji, a jego największą zaletą są dokładnie opisane rodzaje konwersji. Mind model jest zarówno narzędziem jak i filozofią pracy. Umiejętne wykorzystywanie narzędzi i technik zarządzania jest ważne, jednak najważniejsza jest biegłość w ich stosowaniu, świadomość wszystkich możliwości zastosowania, znajomość miejsc wspólnych, umiejętność ich łączenia, budowania współpracy pomiędzy nimi. Są to aspekty, które mają najsilniejszy wpływ na efektywność pracy managera, o których niestety często zapominamy.

Interactive consulting™

W dzisiejszym świecie różnice pomiędzy, uczę, tworzę, doradzam, motywuję wyraźnie się zacierają na skutek ciągłego rozwoju ergonomii pracy. Powstają hybrydowe usługi wykazujące wyższą skuteczność niż ich tradycyjne składowe. Przykładem jest wpisanie w zakres obowiązków managera, nieustannej nauki (coachingu) swoich pracowników. Podobne zaawansowane rozwiązanie prezentuje jeden z naszych stylów consultingowych, podczas którego stwarzamy realne wrażenie całego zespołu, że sami doszli do najbardziej skutecznych i potrzebnych w firmie rozwiązań. Przy okazji otwiera to drogę do dobrego poznania pracowników firmy i identyfikacji kultury organizacyjnej. Zaobserwowaliśmy również wyraźny wzrost świadomości pracowników dotyczącej problemów firmy, która nie spada nawet kilka miesięcy po zakończonych konsultacjach. Motywowanie przez wytworzenie wrażenia pełnego uczestnictwa w podjętych decyzjach jest najbardziej skutecznym znanym nam sposobem motywacji. Stosowanie przez konsultantów „Interactive consulting” wymaga bardzo dobrego przygotowania, dopracowanych procedur, umiejętności pracy z grupą, działania w stanie stresu i zdolności do podejmowania szybkich decyzji. Poza oczami pracowników konsultant równocześnie stosuje consulting tradycyjny. Posiadamy autorską metodę interaktywnego consultingu, którą stosujemy jako jedyni w Polsce, już od przeszło 4 lat.

Model Trainning-Coaching-Mentoring™ (model TCM™)

Połączenie i zamienne stosowanie 3 technik jest dyscypliną przez nas rozwijaną, nazwaliśmy ją modelem TCM (trójkątem TCM). Model TCM jest hybrydą powstałą z połączenia Tranningu, Coachingu i Mentoringu, którego skuteczność edukacyjna jest wyższa niż suma wartości poszczególnych metod wchodzących w jej skład. Nasza firma szkoli metodą TCM, jak również organizuje warsztaty trenerskie dla osób zainteresowanych biegłym stosowaniem modelu TCM (uczestnik powinnien znać metody wchodzące w skład TCM ). Training skutecznie uczy wiedzy w miejscach, w których występują jej braki (potrzeba). Coaching uczy umiejętności, efektywności, doświadczenia czy skuteczności. Mentoring wspiera, motywuje i pokazuje atrakcyjne kierunki rozwoju. Najlepsi managerowie powinni posiadać biegłość i doświadczenie w stosowaniu indywidualnych technik edukacyjnych. Obecnie coraz bardziej popularna staje się edukacja indywidualna dla kluczowych pracowników. Takie podejście w dłuższym okresie, w sposób znaczny przyczynia się do sukcesu firmy. Kompetencja i doskonałość kluczowych specjalistów i managerów przekłada się wprost proporcjonalnie na jakość i efektywność naszego przedsiębiorstwa.

Szybki audyt™

Autorska metodologia, która prowadzi do szybkiego zidentyfikowania najbardziej widocznych problemów w firmie, poprzez oznaczenie odpowiednich miejsc w firmie i rozpoczęcie umiejętnej obserwacji. Często najlepszym miejscem nasłuchu są kluczowi, decyzyjni pracownicy w organizacji. Najczęściej stosowany w przypadku występowania dużej presji czasu, w przypadku braku wyraźnej struktury firmy lub w organizacjach o silnym przywództwie autorytarnym. Nasz najszybszy audyt polega na kilkudniowej obecności przy każdej rozmowie telefonicznej i spotkaniu zarządzającego firmą. Problemy które do niego spływają to obraz i wyraz słabych stron jego samego i przedsiębiorstwa - dla posiadającego doświadczenie konsultanta to wystarczy. Błędy raz zidentyfikowane nie mogą się już nigdy więcej powtórzyć. Nasłuch osób rozpoczynamy wyłącznie za wyraźnym przyzwoleniem i na zlecenie osób nasłuchiwanych, co jest często synergicznie połączone z indywidualną pracą nad rozwojem postaw i umiejętności managerskich tych osób. Polecam wybierać proste metody pracy. Jest to początek wachlarza naszych rozwiązań, które łączą funkcje coachingu z consultingiem.

Często stosowany przy realizacji programu: Program Minimalnej Interwencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?