O consultingu

O consultingu

High value consulting to kilkuletni kierunek rozwoju i główny filar naszej obecnej działalności zawodowej, będący specjalizacją z zakresu management consultingu. Zajmuje się najważniejszymi wartościami w firmie, których spełnienie gwarantuje osiągnięcie przez firmę pełnego sukcesu organizacyjnego oraz rynkowego. Aby posiąść umiejętności i wiedzę potrzebną do kompetentnego pełnienia w firmach takiej funkcji musieliśmy przejść długą drogę, która wymagała od nas przede wszystkim konsekwencji, intensywnej praktyki i ciągłego czerpania nauki z najlepszych dostępnych źródeł. Wymagało to nabycia doświadczenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, jak również posiadania materiałów know-how dostępnych na rynku. To tylko część naszej drogi do sukcesu i wysokiej jakości jaką możemy dzisiaj zaoferować. Cechą wyróżniającą nas w trakcie pracy jest otwartość na ludzi tworzących organizację, a także dobre poznanie konstrukcji ludzkiego umysłu i ograniczeń wynikających z tejże konstrukcji. Jednak najważniejsze jest zaufanie jakim niejednokrotnie zostaliśmy obdarzeni, zaufanie które powstało w wyniku odpowiedzialnej i konsekwentnej pracy, oraz otwartej komunikacji z otaczającymi nas ludźmi (m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na trudne pytania, oraz poszerzanie świadomości i wiedzy za pomocą wykładów).

Nasza praca to przede wszystkim elastyczny zbiór sprawdzonych praktyk i standardów pracy. Nie posiadamy ściśle określonej oferty, każdorazowo jest zastępowana skrupulatnie konstruowanym, indywidualnym planem działania w firmie. Centralnym punktem firmy i jej największą wartością są nasze - przez lata kształtowane - umysły. Dużą uwagę przykładamy do umiejętnego i głębokiego słuchania zarówno potrzeb, jak i szans stojących przed przedsiębiorstwem, poprzez umiejętną rozmowę z pracownikami. Informacje w ten sposób uzyskane segregujemy i wykorzystujemy z pożytkiem dla całej organizacji. Nazywamy tą umiejętność: naszym podstawowym narzędziem pomocnym w pracy. Każdorazowo, największym powodem do satysfakcji jest pełne usamodzielnienie organizacji poprzez celowane wsparcie i interwencję, a także rozwój kluczowych pracowników, co w konsekwencji przekłada się na oczekiwany sukces firmy.

Klienci z nami współpracujący nie mają wątpliwości, że kompetentnie świadczony consulting daje już w krótkim terminie, zwrot z inwestycji. Inwestycji, która odblokowuje potencjał, stymuluje rozwój i zabezpiecza całą firmę a wypracowane dzisiaj efekty będą przyczyniać się do sukcesów firmy w ciągu najbliższych lat.

Naprawdę udana współpraca z wysoko postawioną poprzeczką wyzwań ma zawsze charakter długotrwały. Ze względu na długi czas trwania kontaktu, jest on optymalnie rozłożony w czasie, dzięki czemu koszt zrealizowania celów staje się maksymalnie atrakcyjny dla klienta. Suma kosztów zmienia się w zależności od potrzeb i możliwości, staramy się tworzyć takie umowy i tak planować pracę by pomoc była osiągalna niemal dla każdej organizacji, ponieważ jak nikt inny rozumiemy bariery i ograniczenia identyfikowane w firmach.

Umiejętność pracy w warunkach długotrwałej rozłożonej w czasie relacji, pozwala nam optymalnie organizować pracę w firmach. Nie dopuszczamy do obciążenia pracowników naszą pracą, nie generujemy szoków w trakcie zmian, natomiast skrupulatnie planujemy i zachowujemy pełen porządek na każdym etapie pracy. Wiedza i wykonana praca, która przyczynia się do zmian zachodzących w firmie jest przenoszona w pełni na organizację i jej pracowników, w konsekwencji czego organizacja uczy się, a jej pracownicy rozwijają.

W naszej firmie jesteśmy nastawieni na maksymalizację celów, łamiemy wszystkie zasady maksymalizacji zysków.

Wartości podstawowe

Nigdy nie dopuszczamy do sytuacji, kiedy to wyręczamy organizację i pracowników realizując za nich kluczowe zadania. Nasza praca polega zawsze na przekazywaniu strategicznie ważnych kompetencji do firmy, a nigdy na ich odbieraniu. Nasze podejście jest w pewnych aspektach niespotykane na rynku, ponieważ poprzez małą skalę zatrudnienia nie musimy się martwić o jego ciągłość, wytworzoną poprzez powtarzające się możliwe do przewidzenia zlecenia. Nie musimy i nie chcemy co roku dokonywać cyklicznych analiz ewaluacyjnych i ocen organizacyjnych tylko w celu powatrzalności zleceń, jak mogą zrobić to ludzie w Twojej firmie zyskując samodzielność i zrozumienie stosowanych przez siebie narzędzi, co prowadzi do niższych kosztów działania, dokładniejszych analiz wykonanych wewnętrznie przez osoby związane z organizacją a także większej świadomości problemów i wyzwań organizacji wśród jej członków.

Poprzez zorientowanie naszej pracy na efekty, a także wpływ wieloletniego doświadczenie w pracy z organizacjami, możemy sobie pozwolić, aby nasz klient dostał gwarancję wypracowania założonych zmian rozwojowych w jego firmie. W przypadku braku efektu zwracamy całą pulę pieniędzy zainwestowanych w naszą pracę. Przyjmujemy że bezpiecznym czasem potrzebnym do uzyskania pierwszych trwałych i wymiernych efektów jest okres dwóch lat. Najczęściej efekty widać poprzez zmiany: w wyniku finansowym, w wydajności produkcyjno-organizacyjnej, w kulturze organizacyjnej oraz w innych wskaźnikach istotnych dla konkretnych organizacji.

Duże znaczenie przywiązujemy do dyskrecji, którą bezwzględnie utrzymujemy, zarówno w wymiarze przekonania oraz oczekiwań klientów, jak również w wymiarze posiadania odpowiedniej świadomości i wiedzy. Podczas współpracy obowiązują nas ogólnie przyjęte zasady etyczne związane z pracą w charakterze konsultanta doradcy, polityka prywatności opublikowana na naszych stronach, a także indywidualne zapisy i umowy lojalnościowe zawierane z poszczególnymi klientami. Z racji specyficznego modelu naszej firmy jesteśmy jedną z najbardziej dyskretnych firm o bardzo szczelnym systemie.

Firmy, w których pracujemy biorą pod uwagę nasze zdanie w trakcie podejmowania decyzji. Jest to podyktowane głównie ich wiarą w nasz obiektywizm, który wynika z dużej niezależności i wiedzy jaką wypracowaliśmy. Potrafimy spojrzeć na problemy występujące w firmie z dobrej perspektywy niemożliwej często do osiągnięcia w samej organizacji. Obiektywizm decyzji to nasza zdolność pozwalająca określić co jest dla firmy kolejną niepotrzebną propozycją, a co palącą potrzebą i zarazem szybko zwrotną inwestycją. Obiektywizm oceny to głównie duże zaplecze naszych własnych doświadczeń, poznanych standardów i porównań z innymi firmami działającymi na rynku. Obiektywizm personalny to przekonania i konieczności mocnego skoncentrowania się na wydajności pracy, zakresie i efekcie końcowym.

Wybierając taka drogę i formę działalności zawodowej, chcieliśmy od podstaw stworzyć dla klienta najwyższy poziom jakości i zaangażowania. W odróżnieniu od innych firm konsultingowych, naszym priorytetem jest troska o zachowanie wizerunku żywych i namacanych ludzi pełnych pasji, energii, którzy są dla otoczenia stałymi i przewidywalnymi partnerami. Chcemy konsekwentnie utrzymać bliską, osobistą relację z każdym następnym klientem.

Pragniemy utrzymać wysoką ilość różnorodnej praktyki zawodowej, przy jednoczesnym wytworzeniu u wszystkich naszych klientów przekonania, że jesteśmy jednym z solidnych gwarantów ich dobrego rozwoju i sukcesu.

Ważne fakty teoretyczne

1. Generalny konsultant: 10-15 lat praktyki i doświadczenia, w tym 3-5 lat w dziedzinie doradztwa
2. Starszy konsultant organizacyjny: 5-10 lat praktyki, w tym 2-3 lata w doradztwie
3. Konsultant organizacyjny: minimum - 3-5 lat praktyki
4. Młodszy konsultant organizacyjny: minimum 1-2 lata praktyki

Za metodykę rozwiązywania problemów i projektowanie zmian odpowiedzialność ponosi konsultant a za sprawy specjalistyczne, branżowe – specjaliści z zespołu klienta. Decyzje podejmuje klient w porozumieniu z konsultantem.


Etapy rozwoju

2004: Narzędzia współpracy

Był to początek naszej pracy w charakterze konsultantów. Zaczęliśmy poznawać pierwsze najprostsze narzędzia. Mieliśmy szczęście posiadania firm zainteresowanych współpracą, które umożliwiły nam szybką konfrontację wiedzy z twardą praktyką i rzeczywistością. Pierwsze wdrażane przez nas metodologie okazały się proste i co za tym idzie - skuteczne. W konsekwencji popłynęliśmy na fali pierwszych sukcesów i chodź przy następnych bardziej wymagających wdrożeniach pojawiły się nieuniknione komplikacje, odczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy zostało przez nas zapamiętane i zmotywowało do zwiększenia wysiłków. Pamiętając jak ciężko jest w Polsce ze świadomością i zrozumieniem korzyści wynikających z wysokojakościowych usług doradczych, uznajemy że wszystko poszło w odpowiednim kierunku, a my mieliśmy dojrzewać i zmieniać się razem z rynkiem.

2008: Obszary współpracy

Był to bardzo ważny moment naszego rozwoju , ponieważ przestaliśmy koncentrować się wyłącznie na oferowaniu narzędzi i pewnej gwarancji ich skuteczności. Narzędzia stały się dla nas wyłącznie najlepszą drogą osiągnięcia poprawy i zamierzonych efektów w firmie. Zaczęliśmy natomiast zauważać prawdziwe wyzwania jakimi są konkretne funkcje i obszary potrzebne w firmie. Obszary takie jak działalność strategiczna, przepływy pracy, czy zatrudnienie w firmie odpowiednich kompetentnych specjalistów. Doskonałość któregokolwiek obszaru jest wielkim atutem strategicznym dla każdej organizacji.

2012: Programy współpracy

Najnowsze rozwiązanie poszerzające możliwości i skuteczność naszych działań konsultingowych w firmach. Poprzez skrupulatne analizowanie wszystkich przypadków, procesu, przebiegu prac i ich efektów, znaleźliśmy najsłabsze miejsca naszej pracy i postaraliśmy się wyjść im naprzeciw. W konsekwencji powstała imponująco długa lista straconych szans, jak i dobrych praktyk. Na jej podstawie rozpoczęliśmy mozolny proces tworzenia optymalnego i zestandaryzowanego środowiska pracy, które miało zwiększyć możliwości i skuteczność naszej pracy, ułatwiając nam równocześnie sięganie do posiadanej wiedzy, opartej na kilkuletnim doświadczeniu. Wiedzy odnoszącej się przeważnie do strategicznie ważnego procesu inicjowania zmian i przeprowadzenia wdrożeń. Istotnym założeniem, które udało nam się osiągnięć było, aby nowy system pracy był elastyczny i maksymalnie ukierunkowany na dążenie do mierzalnego sukcesu klienta. Odpowiada na najważniejsze pytania co zrobić? w jaki sposób? oraz ustala odpowiednią kolejność, dostosowując się do budżetu i terminu oczekiwanej realizacji.

Dodatkowym zadaniem programu jest uświadomienie zarządowi firmy i całej organizacji, że każda firma będzie zawsze tak dobra, jak jej najsłabsze strony i ogniwa. Tylko organizacje rozwijające się w sposób zrównoważony dają gwarancję zwrotu każdej zainwestowanej złotówki.

 

5 SPOJRZEŃ OD STRONY KLIENTA

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?