Rodzaje doradztwa

Jesteśmy firmą elastyczną i inteligentną, więc staramy się aby nasze działania wykazywały takie właśnie cechy. Beneficjentem takiego podejścia każdorazowo jest klient – nasz wymagający klient. Całkiem inaczej podchodzimy do nauki 300 osobowej grupy, a inaczej wygląda jednoosobowy coaching managerski. Inaczej rozmawiamy z osobami dorosłymi niż z dziećmi. Zdarzają się sytuacje, kiedy twarda logika przestaje działać w firmach. Jako najwięksi specjaliści naszej własnej oferty handlowej, przedstawiamy Państwu wiele dostosowanych możliwości współpracy, z podkreśleniem tych najbardziej optymalnych. Jest to dla nas standard działania cechujący się pełną uwagą przyłożoną do każdego, napotkanego przypadku. Nigdy nie byliśmy niewolnikami swojej własnej oferty handlowej.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami doradztwa i prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że ostatecznie i tak podejmiemy wspólnie kluczową decyzję.

Doradztwo tradycyjne

Elastyczna usługa doradcza zaprojektowana głównie z myślą o małych, rozwijających się firmach, dysponujących ograniczoną dokumentacją firmową i wiedzą, która jest skupiona w głowach kilku kluczowych pracowników. W trakcie doradztwa staramy się przeprowadzić wyczerpujące rozmowy z pracownikami, obserwować pracę i analizować dostępne, posiadane przez firmę, użyteczne w toku prac dokumenty firmowe. W trakcie odpowiadamy na najważniejsze pytania, a także przygotowujemy się do ostatecznej odpowiedzi i pomocy zawartej w końcowym raporcie, który będzie zawierał najważniejsze punkty i aspekty dotyczące firmy, a także umiejętnie facylitował wszystkie zalecenia. W przypadku firm, które są zainteresowane stałą i wydajniejszą formą współpracy, na przykład na poziomie consultingowym zapraszamy do rozpoczęcia współpracy poprzez inicjatywę: „Pierwsza bezpłatna konsultacja”.

 


Sesja: Wsparcie decyzji (interwencja kryzysowa)

"Żeby zrozumieć co jest prawdą, trzeba czasu, zdrowego rozsądku i niezależnej wiedzy, inaczej weźmiesz wszystko za dobrą monetę" (Tiziano Terzani)

W naszej 5- letniej, intensywnej pracy z różnego rodzaju firmami, często spotykamy się z prośbami jednorazowego przyjazdu do firmy w celu pomocy przy nagle występującym problemie. W takich przypadkach jesteśmy proszeni o rozszerzenie percepcji klienta, pokazanie innych stron problemu, nakreślenie różnych rozwiązań lub wytłumaczenie powodów zaistniałej sytuacji. Spotkania takie trwają od 2 do 4 godzin i przebiegają zwykle burzliwie: dyskusje oksfordzkie, burze mózgów, mapy myśli, dialogi, kontrargumenty....

 

Dla kogo?

  • dla wszystkich, którzy zarządzają i mają realny problem, w którym potrzebują pomocy

  • dla wszystkich, którzy zarządzają i muszą podjąć decyzję a nie są pewni, że jest ona najlepsza i potrzebują konsultacji

  • dla zarządzających, którzy potrzebują świeżego, innego spojrzenia na problem

Zalety:

  • spotkanie i konsultacje z praktykami, których pasją i codzienną pracą jest biznes - intensywna wymiana poglądów

  • samodzielne podjęcie decyzji ale grupowe szukanie różnych wariantów rozwiązań

  • nauczenie się aspektów, narzedzi, metod, których się dotychczas nie znało

  • otrzymanie jasnej informacji zwrotnej w czasie spotkania

 

Usługa doradcza zapewniająca przekazanie niewidzianych przez managera aspektów danego problemu. Przydatna podczas podejmowania kluczowych decyzji. Jakość decyzji podejmowanych w stresujących, zmiennych warunkach, bez obiektywnego przemyślenia wszystkich opcji jest zwykle niezadowalająca. W czasie 4 -godzinnej (czasami dłuższej) sesji zawierającej dyskusję na temat problemu, manager otrzymuje rozwiązania, których nie brał pod uwagę, realną ocenę szans oraz doświadczenia innych firm. W czasie spotkania pokazujemy różne strony problemu, stymulujemy szersze myślenie i zmieniamy perspektywę. Tworzymy scenariusze i rozważamy możliwości. Interwencja kryzysowa to sposób na przemyślenie problemu z ludźmi (doradcami), którzy na co dzień rozwiązują je w firmach. Pokazujemy rozwiązania uwzględniając długoterminowe konsekwencje a decyzję i wybór rozwiązania zostawiamy managerowi.

 


Audyt

Mocno sformalizowany rodzaj usługi doradczej przeznaczony do optymalnego stosowania w przypadku dużych firm, posiadających bogate, własne zbiory badań i analiz, mające rozproszoną strukturę organizacyjną i wiele skomplikowanych powiązań biznesowych. Nasz audyt poddaje dogłębnej analizie wszystkie materiały dostarczone przez firmę klienta, wzbogacony o nasze własne metody zbierania informacji i późniejszą analizę tychże danych. Nieodzownym elementem są liczne rozmowy z kluczowymi pracownikami firmy. Audyt opisuje obecną sytuację, wszystkie problemy i wyzwania, a także najważniejszy element jakimi są zalecenia. Zalecenia naszych audytów są wzbogacone o dodatkowe instrukcje optymalnego zrealizowania zaleceń w konkretnej firmie. Pomimo ograniczenia formy jaką narzuca audyt, za sprawą wieloletniego doświadczenia w świadczeniu wewnątrz firmowych usług consultingowych, potrafimy podczas jego trwania nawiązać satysfakcjonujące dla klienta relacje i wykazać się daleko idącym zrozumieniem problemów. Audyty realizujemy również na zaproszenie i pod auspicjami innych organizacji, które cenią posiadaną przez nas wiedzę i chętnie z niej korzystają. Są to na przykład: firma Empiria czy Śląskie Towarzystwo Marketingowe. Zapraszamy także do naszych wydajnych audytów realizowanych z poziomu usługi consultingowej, są to m.in.: „Szybki audyt” lub „Ekspertyza”. Dodatkowo, każdy nasz program współpracy posiada zaimplementowany, dedykowany zakresowi programu audyt, który jest realizowany z chwilą rozpoczęcia konkretnego programu w firmie.

 


Zdarzają się sytuacje, kiedy zalecamy usługę wykraczającą poza doradztwo. Najczęściej są to Programy Współpracy, reprezentujące znacznie nowocześniejsze consultingowe podejście do pracy.

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?