Dostępni managerowie

Doskonale wiemy, że dobór odpowiednich managerów w firmie jest rzeczą strategicznie dla firmy najważniejszą. Nasi kontraktowi muszą to być osoby kompetentne i doświadczone, po prostu najlepsze z możliwych do zrealizowania konkretnych zadań i podołaniu pracy w konkretnej firmie i branży.

Aby podołać organizacyjnie takiemu zadaniu musimy mieć jako firma dostarczająca managerów wysokie zdolności organizacyjne, odpowiednie metody selekcji, ogólnopolski zasięg i pozycję wśród polskich managerów. Lata przepracowane w różnych firmach, kiedy to poznawaliśmy i współpracowaliśmy z wieloma wspaniałymi managerami, obecnie razem jest wielkim potencjałem który chcemy i potrafimy wykorzystać dla dobra naszych klientów oraz gospodarki narodowej.

Potrafimy dowolnej firmie działającej na rynku dostarczyć managera kontraktowego, posiadającego różne kompetencje, doświadczenia oraz pełniącego różne funkcje:

- Dyrektor zarządzający / Dyrektor generalny.
- Dyrektor operacyjny (zarządzanie operacyjne, zarządzanie operacjami, zarządzanie projektem/mi, zarządzanie procesami).
- Dyrektor produkcji, Dyrektor jakości, Dyrektor kontroli.
- Dyrektor marketingu.
- Dyrektor finansowy.
- Dyrektor HR, Dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi, Dyrektor rozwoju.
- Projekt Manager.

Nasz firma dostarcza lub pomaga w pozyskaniu wyłącznie osób na najwyższe stanowiska kierownicze, samodzielne i w pełnie odpowiedzialne za całe obszary funkcjonowania firmy. Najczęściej w Polsce są to dyrektorzy różnej specjalności, jednak należy zaznaczyć, że wiele kultur organizacyjnych stosuje inne nazewnictwo, tych najwyższych stanowisk (np. kierownicy).

 


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?