Kancelaria prawa gospodarczego

Kancelarie prawa gospodarczego KPMC są ważną częścią firmy KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Zrzeszamy wyspecjalizowane kancelarie prawnicze, wyłącznie najlepsze na rynku polskim. Kancelarie prawnicze działające w ramach marki KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego, reprezentują obecnie kilkunastu prawników z różnych działających na rynku polskim kancelarii. Posiadamy biura w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Większość zatrudnionych pracowników to radcy prawni oraz doświadczeni adwokaci.

Kancelarie prawnicze działające w ramach brandu KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego, świadczą kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność biznesową przedsiębiorstwa. Głównymi obszarami naszych kompetencji i doświadczenia są fuzje i przejęcia, prawo korporacyjnego, prawo handlowe i umowy handlowy, prawo konkurencji, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, nieruchomości, prawo energetyczne, zamówienia publiczne i pomoc publiczna.

Obszary kompetencji kancelarii przy KPMC:

Prawo gospodarcze

- Obsługa projektów z zakresu prawa spółek, w tym opracowywanie umów wszelkiego typu spółek, fundacji, stowarzyszeń, przygotowywanie i negocjowanie umów prowadzących do zmian podmiotowych w spółkach, transakcji podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów, przekształcenia spółek, ich łączenia oraz podziału, -reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych, oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń,
- badanie stanu prawnego spółek lub przedsiębiorstw (raporty due diligence).

Prawo cywilne

- Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez Przedsiębiorców,
- opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach, udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja w sądzie w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego.

Prawo upadłościowe i naprawcze

-Kompleksowa obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym począwszy od czynności prawnych związane z przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, także z opcja zawarcia układu, kontroli przebiegu postępowania upadłościowego z pozycji wierzyciela, udział w postępowaniach związanych z umorzeniem upadłości lub uchyleniem układu.

Prawo procesowe

-Sporządzanie pism procesowych, pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych,
-reprezentacja przed wszelkimi sądami wszystkich instancji,
-prowadzenie windykacji komorniczej zasądzonych należności.

Prawo administracyjne

- Sporządzanie pism, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej; skarg do WSA i skarg kasacyjnych,
- prawo budowlane obejmujące czynności administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, w tym uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń, koncesji, licencji i innych zgód administracyjnych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Przygotowywanie i negocjacja umów o pracę, reprezentowanie przed sądem pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, wymaganych przepisami prawa pracy,
- doradztwo w zakresie sporów indywidualnych i zbiorowych z pracownikami, problematyki związków zawodowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych, czasu pracy.

Prawo zamówień publicznych

- Obsługa przedsiębiorców w zakresie pełnej reprezentacji w procedurze pozyskiwania zamówień publicznych,
- opiniowanie dokumentacji przetargowej przygotowywanej przez zamawiającego oraz pomoc prawna w toku postępowania przetargowego, w szczególności w zakresie oceny ofert.

Zrzeszone z nami kancelarie posiadają stałe działy specjalizujące się w sprawach windykacyjnych, w zakresie których prowadzone są negocjacje z dłużnikami, oraz postępowania sądowe i egzekucyjne, a także bieżąca kontrola kontrahentów poprzez sprawdzanie w bazie Monitora Sądowego i Gospodarczego danych dotyczących spółek kapitałowych i osobowych, oraz współpraca z instytucjami prowadzącymi wywiad gospodarczy.

Kancelarie z nami zrzeszone oferują również usługi obejmujące doradztwo w zakresie innych aspektów prawnych dotyczących przedsiębiorców, a w szczególności: działalności inwestycyjnej w Polsce podmiotów zagranicznych, w tym w nabywaniu nieruchomości, przejmowanie przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego, a także reprezentację w toku prowadzonych postępowań sądowych także administracyjnych oraz arbitrażowych.

 


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?