Świadczone usługi

Zaprezentowane poniżej rodzaje kontraktów, mają wyłącznie wartość informacyjną, pokazując pełne spektrum możliwej współpracy. Jednak zaproponowany wykaz nie stanowi oferty handlowej. Każdy kontrakt przed zawarciem jest indywidualnie negocjowany, ustalane są konkretne oczekiwania i cele do osiągnięcia. Uwzględniamy także wiele czynników różnicujących zakres kontaktu, wynikających na przykład z aspektów formalno-prawnych takiej współpracy. Nie mniej wszystkie kontrakty niezależnie od uwarunkowań prawnych, celów do osiągnięcia, branż, mają spełnić jedno wspólne nadrzędne zadanie - spełnić wszystkie pokładane w nim nadzieje i oczekiwania.

Kontrakt operacyjny

Najczęściej ma miejsce przy reazlizacji przez firmę wysoko złożonych zadań operacyjnych. Przy których jest potrzeba zatrudnienia professionalnego, wszechstronnego i biegłego operatora (managera). Często są to operacje na granicy zarządzania przedsiębiorstwem, a wkraczające w zarządzanie przedsięwzieciem. W takim przypadku klientem jest najczęściej doświadczony inwestor. Wykorzystywany również w przypadku firm o nowym modelu biznesowym i nie wypracowanych procedurach. Niespotykany model i brak procedur to ogromne możliwości dla managera i potencjalne zagrożenie dla firmy. Braki należy zastąpić tylko dobrymi i sprawdzonymi praktykami. Poziom wypracowany przez pierwszych managerów staje się standardem w firmie i dlatego tak ważne jest by nie był żaden sposób zaniżony. Stosowany także w firmach realizujących swoja podstawową dzialalność operacyjną w modelu projektowym.

Kontrakt operacyjno-rozwojowy

Jest to najpopularniejszy rodzaj kontraktów managerskich spotykany w większości firm na rynku. Manager poza realizowaniem średnio złożonej działalności operacyjnej, jest zaoobowiązany do ciągłego podnoszenia efektywności i wprowadzania usprawnień. Rozwój realizuje zarówno na płaszczyźnie systemowej przez liczne innowacje i usprawnienia, jak również na płaszczyźnie osobowej przez rozwijanie pracowników i całej kultury organizacyjnej. Pełne zrealizowanie takiego kontraktu wymaga dużego doświadczenia i dyscypliny zawodowej.

Kontrakt rozwojowy

Jest to rodzaj kontraktu, którego podstawowym zadaniem jest stymulowanie rozwoju, bez udziału w realizacji działalności operacyjnej firmy. Podstaowowym zadaniem jest obserwowanie przedsiębiortswa na niemal każdej płaszczyźniei wprowadzanie uzasadnionych rozwiązań i ulepszeń. Należy do kontraktów najbardziej zbliżonych do consultingu. Których najczęściej podejmują się konsultanci lub managerowie o najbardziej aktualnej wiedzy. Znajdujący szczególne uznanie w dużych firmach nastawionych na nieustanne doskonalenie i rozwój. Przy dużej ilości konsultacji i projektów realizowanych w firmie jest rozwiązaniem tańszym i lepszym jakościowo niż consulting.

Kontrakt rozwojowy-edukacyjny

Jest to subtelny rodzaj kontraktu, w którym manager nastawia się na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przy zaangażowaniu całego zespołu. W tym kontrakcie edukacja zostaje całkowcie połaczona z działaniem na rzecz poprawy i rozwoju jakości. Przeznaczony dla firm które wymagają długotrwałego i złożonego systemu zmian, przy zachowaniu pewności że źródłem innowacji są i będą w przyszłości wewnetrzne zasoby firmy. Poza osiągnieciem wyznaczonych celów i rozwojem firmy w bardzo wyraźny sposób rozwija pracowników i kulture organizacyjną.

 

Realizowane przez na kontrakty to:

 • Kontrola ryzyka
 • Kontrola jakości
 • Współpraca podwykonawcza i partnerska
 • Edukacja podczas pracy
 • Motywowanie pracowników
 • Tworzenie wrażenia wspólnej realizacji
 • Zawsze szukanie wartości dodanej
 • Sprawdzony profesjonalizm
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Zjednywanie sobie współpracowników
 • Wyczerpujące raporty
 • Rozpisywanie elastycznych projektów
 • Umiejętność pracy w stresie
 • Sprawdzone know-how
 • Prestiż managerski

Kontrakty zalecamy do realizacji klientom wyłącznie w przypadku, kiedy danej pracy (zadań) nie można wykonać innymi tańszymi metodami, jak consulting, czy szkolenia..

 


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?