Projekt mentalista

Niespotykany w skali kraju samo rozprzestrzeniający się projekt edukacyjny powstały z inicjatywy firmy KPMC. Jego nadrzędnym celem jest rozpowszechnienie mentalnego i w pełni intuicyjnego podejścia do stosowania najwartościowszych praw i zasada zarządzania. Adresatami projektu są wyłącznie wybrani managerowie o największym potencjale własnym lub firmy w której pracują. Wyboru ucznia każdorazowo dokonuje nauczyciel, inwestując swoja ciężką pracę w najlepiej rokującego potencjalnego ucznia.

Zasady uczestnictwa w projekcie:

1. Pierwszym mentalistą został pomysłodawca i inicjator całego projektu i jako pierwszy przekazał swoją wyjątkową wyjątkową wiedzę i mentalne podejście dalej swoim uczniom.
2. Wszystkie osoby jakim przekazał wiedzę w ramach projektu mentalista, zobowiązane są w niezmienionej lub ulepszonej formie przekazać ją dalej.
3. W ramach pisemnej obietnicy (umowy) pomiędzy uczniem i nauczycielem, czytamy, że „nauczyciel godzi się przekazać uczniowi swoje najlepsze zrozumienie wiedzy całkowicie bezpłatnie, jednakże pod warunkiem, że uczeń obieca (zobowiąże się) przekazać ja dalej – także bezpłatnie”
4. Dopuszcza się pokrycie przez ucznia podstawowych kosztów, które musi ponieść nauczyciel, aby móc uczyć: koszty dojazdów, koszty przygotowania materiałów, bądź rachunki za lunch. Z zastrzeżeniem dobrowolności i nie przekroczenia 100 PLN / spotkanie.
5. Natomiast samo przekazanie wiedzy musi być całkowicie bezpłatne.
6. Obecnie znana nam jest około 24 umiejętności (tematów spotkań), które są regularnie przekazywane dalej przez naszych mentalistów.
7. Po nabyciu minimalnej liczby 12 umiejętności mentalnych, możesz poprosić swojego nauczyciela o napisanie podanie do KPMC o wystawienie dla Cioebie nowej licencji mentalisty.
8. Każda osoba posiadająca licencje mentalisty, może nabytą wiedzę oraz samą licencje wykorzystywać w celach zawodowych, a także zacząć spłacać dług polegającym na samodzielnej misji przekazywania bezcennej dla przyszłości świata wiedzy.
9. Licencja mentalisty poświadcza, że wiedza danej osoby pochodzi z wyjątkowo bliskiej relacji nauczyciel-uczeń, pochodząc jednocześnie w linii prostej od samego wnętrza KPMC i jej najlepszych konsultantów.
10. Projekt mentalista to zbiór różnych podejść do przekazywania najważniejszej dla świata przyszłości świata wiedzy. Różnorodność wynika z różnorodności osób przekazujących wiedzy, ich geniuszy, talentów oraz możliwości. Dostajemy od nich listy i szczegółowe raporty, co zmienili i wnieśli oraz jak oceniają swoją pracę z uczniami. Wszystko gromadzimy w naszych archiwach i poddajemy wielopunktowej analizie.

Chcąc mieć pewność pełni praw uczestnictwa w wysokojakościowym projekcie „Projekt mentalista”, oraz pełnego wsparcia na różnych etapach rozwoju szczególnego know-how firmy KPMC, sprawdź czy Twój nauczyciel posiada licencje mentalisty wydana przez naszą firmę.

Przekazywane umiejętności mentalne to m.in.:

 • Mentalny marketing
 • Mentalne cele
 • Mentalne projekty
 • Mentalne procesy
 • Mentalna jakość
 • Mentalne uczenie
 • Mentalna postawa
 • Mentalne określanie współpracowników
 • Mentalne słuchanie
 • Mentalne motywowanie
 • Mentalne ocenianie
 • Mentalny dostęp do informacji

 

Celem projektu mentalista jest szybkie rozprzestrzenienie się idei na cały świat, dać każdej chętnej osobie możliwość aktywnego uczestnictwa w budowaniu lepszego jutra dla całej planety.

Pamiętaj!

Czy osoba która wie że zostało jej dwa miesiące życia inwestowała by swój czas i pieniądze w naukę języka obcego, widząc doskonale że i tak tej umiejętności nie wykorzysta? Zdecydowanie nie.

Szukając ucznia postaraj się w możliwe najlepszy sposób zainwestować swój czas i energie, wybierając osobę z dużym potencjałem umysłowym oraz o znacznych możliwościach zastosowania (władzy) pozyskanej wiedzy w realnym świecie. Zagwarantuje to większe udział Twojej pracy w z agregowanej zmianie świata, przy podobnym wysiłku i nakładzie pracy.

Obserwacja!

Zaobserwowaliśmy, że pomiędzy mentalistą a uczniem tworzy się specyficzna pozytywna relacja, która często trwa długimi latami, przynosząc wiele korzyści obu stronom. Zachęcamy wszystkich licencjonowanych mentalistów do wzajemnego wspierania się, tworzenia wspólnot i klubów, zarówno w KPMC jak i poza nią. Wszyscy licencjonowani mentaliści są automatycznie zapraszani do szeregów KPMC Alumni.

 


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?