Projekty szkoleniowe

Najczęściej stosowane podejście do szkoleń, w którym Klient na starcie otrzymuje gwarancję dogłębnej analizy aktualnych potrzeb szkoleniowych jego firmy. Potrzeby szkoleniowe każdorazowo badamy bezpłatnie, a na podstawie otrzymanych wyników tworzymy optymalny plan działania, który określa najważniejsze cele do osiągnięcia, najkrótszą drogę ich realizacji, najlepszą przyjętą formę edukacji, a także czas dostępny dla pełnej realizacji. Projekt szkoleniowy jako bezstratne i elastyczne rozwiązanie uwzględnia na samym początku budżet firmy przeznaczony na szkolenia i rozwój.

Nasze szkolenia realizujemy głównie z zakresu architektur i rozwiązań zarządczych, a także postaw i warsztatów managerskich.

Każdy projekt musi zostać zrealizowany, czyli musi osiągnąć cele, które leżały u podstaw jego powstania. Zrealizowanie celu mierzymy z dwóch istotnych perspektyw. Perspektywy pracownika i organizacji. Perspektywa pracownika to zbadanie czy potrafi używać wiedzy, realizujemy to poprzez chodź by najprostsze badanie Pre & Post Test. Perspektywa organizacji to odpowiedź na pytanie czy poprzez szkolenia osiągnie ona istotne zdolności, których wykorzystanie wzmocni jej pozycję rynkową. Realizujemy to za pomocą specjalnych analiz porównawczych, badań po wdrożeniowych i audytów.

Zrealizowanie zaplanowanego harmonogramu szkoleń to dla nas rzecz tak oczywista, że czasami wychodzimy elastycznie poza jego ramy, gdyż wymaga tego zmieniająca się sytuacja w firmie. Zawsze kluczem do zamknięcie projektu, są realne efekty, które założyliśmy i do czasu ich pełnego osiągnięcia będziemy nieprzerwanie kontynuować szkolenia w firmie, nie zważając na pierwotny harmonogram, czy dodatkowe koszty, które w takim wypadku ponosimy za klienta. W naszej praktyce kilka szkoleń chcieliśmy powtarzać, ponieważ nie zwróciły one spodziewanego przez nas wysokiego rezultatu. Każdorazowo był to dla nas powód do pewnej dumy i dowód wyjątkowego zaangażowania i rzetelności w pracy.

Zaczynając współpracę z nami zobaczysz osoby ambitne i zdeterminowane w dążeniu do osiągnięcia uzgodnionych wcześniej celów, jak również poznasz prawdziwe znaczenie słów: „Zorientowani na efekt”.

Identyfikowane przez nas poziomy edukacyjne:

  • Edukacja informacyjna - są to szkolenia mające zastosowanie dla całego zespołu pracowniczego firmy. Mają za zadanie w sposób atrakcyjny informować o zmianach wprowadzanych w firmie. Przykład: „Moja firma wprowadza zasady kaizen” Formą są to przeważnie wystąpienia firmowe, przemówienia, prezentacje. Brak ograniczeń odnośnie liczby uczestników.
  • Edukacja użytkowa - są to szkolenia przeznaczone przeważnie dla większości zespołu pracowniczego firmy (np. pracownicy operacyjni). Ich podstawowym zadaniem jest uczyć w jaki sposób korzystać z nowych narzędzi, rozwiązań i procedur w firmie. Dodatkowo uzasadnia ich wprowadzenie. Przykład: „Ocena 360 stopni, nowa jakość oceny”. Formą są to najczęściej nowoczesne szkolenia (wykład, ćwiczenia, dyskusja, multimedia). Ograniczenie do 12 uczestników.
  • Edukacja managerska - są to szkolenia przeznaczone dla kadry kierowniczej w firmie. Znacznie bardziej rozbudowane niż szkolenia użytkowe. Główny nacisk kładą na zaawansowane funkcje i sposoby zastosowania, interpretacje i zarządzanie wynikami. Przykład: „MBO, drogą do premii, awansu i sukcesu Twojej firmy.” Formą są to przeważnie szkolenia, training i coaching. Ograniczenie maksymalnie do 8 uczestników.o
  • Edukacja ekspercko-dydaktyczna - są to szkolenia przeznaczone do wysokiej klasy ekspertów w danej dziedzinie. Przeprowadzane z osobami realizującymi w przedsiębiorstwach wąską i samodzielną kompetencję. Przykład: „ Project Manager: Myślący i szyjący rozwiązania na miarę”. Formą są to training i coaching. Organiczenie do jednego uczestnika.

Firmowa sześciopunktowa procedura zapewnienia wysokiej jakość:

  • 1. Badanie potrzeb szkoleniowych
  • 2. Plan projektu szkoleniowego
  • 3. Realizacja & Partnerzy zewnętrzni
  • 4. Kontrola efektów
  • 5. Osiągnięcie niezrealizowanych efektów
  • 6. Follow-up

Za optymalną realizację projektów szkoleniowych odpowiada dobór najlepszych, dla konkretnego przypadku, metod szkoleniowych:

 


Training indywidualny


Training grupowy


Coaching


Coaching grupowy


Coaching zespołowy


Mentoring


Szkolenie/wystąpienie publiczne


Szkolenie/wykład


Szkolenie


Szkolenie/warsztat


Instruktarze


Panele dyskusyjne


Burze mózgów


Dyskusje oxfordzkie


Ćwiczenia


Symulacje scenariusziowe


Interaktywne gry symulacyjne


Scenki i case'y


Multimedia


Rozmowy facylitacyjne


E-Edukacja


Zarejestrowane materiały Video


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?