Transfer wiedzy

Najwyższy z możliwych poziom współpracy, którego zainteresowaniem jest edukacja i pozyskiwanie najlepszej, użytecznej wiedzy dla firmy. Wiedzy, która ma stworzyć silną rynkową przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Podejście swoją złożonością jest podobne do Programów współpracy i tak jak one czerpie większość elementów z naszego wieloletniego warsztatu konsultantów. Zakłada wzięcie pełnej odpowiedzialności za stymulowanie firmy do rozwoju i wypracowanie know-how gwarantującego sukces.

Mówiąc maksymalnie prostym językiem jego głównym zadaniem jest outsourcingowe stymulowanie w firmie działań, które w normalnych warunkach realizują działy szkoleń i rozwoju, przy równoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych dostępnych z tego obszaru narzędzi i systemów. Nasz program zapewnia przyciągnięcie do firmy tylko takiej wiedzy, której zastosowanie doprowadzi firmę to osiągnięcia ambitnych celów strategicznych i operacyjnych. Szczególny nacisk kładziemy na wyposażenie organizacji w wiedzę i rozwiązania z zakresu myślenia zarządczego, marketingowego oraz kosztowo -finansowego. Tworzymy wyrafinowane systemy i rozwiązania wspierające zbieranie i przetwarzanie wiedzy branżowej danej firmy. Dokonuje się to przez jej pracowników. Dzięki takiemu podejściu pracownicy i firma zyskują zrozumienie strategicznej roli wiedzy. Zyskują także gotowe narzędzia i wzorce, a firma jako całość pełną samodzielność w zakresie sprawnego poruszania się po strategicznych tematach branży. Każdy rok pracy to wiele sytuacji, skłaniających do szukania nowych rozwiązań, które w konsekwencji przyczynią się w przyszłości do wzrostu jakości, perfekcji działania i konkurencyjności na nowoczesnym rynku opartym o wiedzę.

Nasza praca ma zapewnić firmie zdobycie optymalnego i łatwego w użyciu, dostosowanego do potrzeb organizacji know-how. Osiągniecie przez nas takiego efektu w dłuższym terminie zawsze skrupulatnie mierzymy, pokazując Klientowi efekty naszej pracy.

Współpracujemy również z firmami, których zarządy mają już doskonale skonstruowane główne potrzeby i kanały przyszłego transferu wiedzy. W takich przypadkach staramy się zrealizować wcześniej zbadane zapotrzebowanie na wiedzę, przekazując przede wszystkim swoje doświadczenie i sprawność operacyjną działania, które ujawniają się w dowolnym realizowanym przez nas zadaniu.

Dokładny wygląd przyszłej współpracy można ustalić wyłącznie po szczegółowym poznaniu firmy i wyzwań przed nią stojących.

Systemowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwie realizujemy za pomocą:

  • Projektowania wspomagających procedur i procesów
  • Ksiąg Know-how
  • Utrwalając odpowiednia kulturę organizacyjną
  • Tworząc w odpowiednich miejscach, specjalistyczne stanowiska
  • Dopracowując struktury organizacyjne
  • Wykorzystując dostępne na rynku systemy i rozwiązania IT/Learningowe

Transfer wiedzy to rozwiązanie gwarantujące pełne przeniesienie wiedzy i umiejętności do etapu, kiedy ich użycie wytworzy sukces w organizacji. Do osiągnięcia takich wyników, poza umiejętnościami i doświadczeniem konsultantów, niezbędny jest czas. Mimo, że czas staramy się każdorazowo maksymalnie skracać należy przyjąć, że jest to współpraca ciągła, trwająca nieprzerwanie kilka lat. Im dłużej współpracujemy z firmą tym łatwiej osiąga się cele.

Jeśli podoba Ci się całościowe wzięcie odpowiedzialności za dany aspekt Twojej firmy z gwarancją osiągnięcia upragnionych strategicznie efektów, zapraszamy do współpracy poprzez program Transfer wiedzy lub inny Program współpracy.

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?