Myśli

Zawartość przeniesiono na strone głównych "Aktualności KPMC" Zapraszamy do nowej sekcji.

 

Marzec 2012

Dezorganizacja, nieznajomość obowiązków, wchodzenie sobie wzajemnie w drogę są w firmach większym powodem stresu i braku motywacji niż wtedy, gdy są narzucone odgórnie bardzo rygorystyczne i ostre wymagania.

Luty 2012

Często po wykonanej pracy zawartej w umowie, spotykamy się z prośbami, poprowadzenia firmy w jakiejś dziedzinie. Np. właściciel firmy prosi nas abyśmy przyjeżdżali co 2 tygodnie do firmy i pomagali managerom w problemach z postępowaniem z pracownikami. Musimy wtedy odmawiać. Naszym celem nigdy nie jest prowadzenie działu firmy (np. kadrowego-problemy z pracownikami). Zamiast rozwiązywać problemy za managerów stajemy się na jakiś czas instruktorami i mentorami. Pomagamy im rozwinąć ich osobiste predyspozycje, kompetencje, dajemy narzędzia rozwoju, komunikacji, nauki na własnych błędach. Naszym celem jest pokazanie możliwości nowoczesnego zarządzania, nauka i wdrożenie a nie prowadzenie firmy za jej managerów.

Procedury nie są ustalone po to aby nie myśleć, tylko po to aby wiedzieć jak coś zrobić. Zawsze trzeba myśleć, ponieważ niemal każda sytuacja jest inna. Jeśli ludzie przestają myśleć to procedury zapobiegają katastrofom, ale dają w zamian przeciętność.

Doskonalenie umiejętności przebiega w 3 etapach: 1. Zdać sobie sprawę ze złych nawyków 2. Świadomie wypracować lepsze sposoby działania 3. Trenować je przy każdej okazji aż staną się automatyczne

Permanentne uczenie się, to dzisiaj norma dla managera. Mamy 4 metody uczenia się: praktyka, refleksja, modelowanie oraz metoda prób i błędów. Musimy pamiętać, że najlepsze efekty daje połączenie dwóch lub trzech metod.

Różnica między zarządzaniem a przywództwem? W zarządzaniu nie ma więzi emocjonalnych, zarządzanie to realizacja celów. Przywództwo to pasja działania, inspiracja, integralność. Przy przywódcy ludzie mali czują się wielcy. Zarządzanie to przewidywalność, przywództwo to zmiany. Zmianom należy przewodzić.

Styczeń 2012

Jaka rozmowa kwalifikacyjna jest najlepsza dla specjalisty? Jeśli chodzi o dokładność prognozowania to jest to rozmowa, która ma swoją przemyślaną strukturę, taką samą dla każdego kandydata. Może wydawać się, że taka rozmowa jest zimna, bezduszna i mniej komfortowa ale... bez wątpienia dokładnie zaplanowana rozmowa kwalifikacyjna zwiększa jej niezawodność. Pamiętajmy, że w czasie rozmów kwalifikacyjnych ważny jest obiektywizm i uzyskane informacje, potrzebne dla sprawnego podejmowania decyzji. I jeszcze taka luźna myśl: w specjalizacji nie ma uniwersalizmu.

Aby dzisiaj osiągnąć sukces w swojej dziedzinie, musisz umieć znajdować relacje - mieć umiejętność łączenia wielu odległych i różnorodnych faktów. Jako manager musisz ogarniać wzrokiem bardzo szeroki obszar i umieć znajdować związki między różnymi dyscyplinami i ideami. Przydaje się także niezależność oraz trochę twórczego artyzmu.

Zrozumienie czym kieruje się osoba w określonej sytuacji powoduje, że jesteśmy w stanie przewidzieć jej zachowanie. Motywy kierujące zachowaniem ludzi pomagają w osiąganiu celów. Największe znaczenie wśród klasy motywów wrażenia dla managera, mają motywy: osiągnięć, afiliacji, aprobaty społecznej i władzy.

Grudzień 2011

Konsultant nie występuje w roli wszystkowiedzącego guru o tym, co jest najlepsze dla firmy i jej pracowników. Konsultant zapewnia klientowi alternatywy rozwiązań, które powinny być wspólnie wybrane.

Częstą przyczyną problemów w organizacji są różnice w interpretowaniu tych samych zdarzeń przez poszczególnych pracowników. Dobrzy managerowie muszą być świadomi tych różnic.

Zmiana ma charakter sytuacyjny a transformacja ma charakter psychologiczny. Jeśli zmiana ma funkcjonować jak należy to przeprowadzenie ludzi przez proces transformacji jest sprawą podstawowej wagi. Wyznacz CEL, który trzeba osiągnąć, namaluj OBRAZ przedstawiający końcowy rezultat, skonstruuj PLAN przedstawiający kolejne etapy i wyznacz każdej osobie ROLĘ do spełnienia na etapie planu i realizacji.

Listopad 2011

Czas i ochota... Jeśli nie masz czasu ani ochoty posłuchać kogoś, kto ma większe doświadczenie i wiedzę, to jak znajdziesz czas i ochotę na naprawianie popełnianych błędów?

Elementy prawdziwej motywacji, wynikające z wnętrza każdego człowieka to: autonomia, mistrzostwo i cel. Motywatory typu premia działają wtedy, gdy ma się do wykonania zadanie polegające na postępowaniu zgodnie z "instrukcją". Jeśli pracownik wykonuje pracę twórczą, wymagającą myślenia, kreatywności to pieniądze, w dłuższym okresie czasu, działają demotywująco. Zabijają pasję i energię. Mówimy tutaj o przypadkach gdy pracownik ma godziwą zapłatę za swoją dobrą pracę. Jeśli wynagrodzenie jest nieadekwatne to pracownik będzie myślał o niesprawiedliwości i traktował pracę przejściowo lub jak zło konieczne.

Można poprawić swój sposób komunikacji dzięki refleksji - czyli zwiększając świadomość własnego myślenia i rozumowania oraz dyskutując z innymi (ujawniając swój tok myślenia i wnikając w sposób rozumowania innych). Zacznij od działania i rozwijania refleksji: co wynika z tego działania?

Komunikacja - to temat ostatnio przez nas ciągle omawiany. Zrozumienie czym jest komunikacja jest podstawą wysokiego poziomu całego zespołu. Komunikacja to nie jest lubienie siebie nawzajem, to szczera wymiana poglądów i dzielenie się wiadomościami. W komunikacji mamy do czynienia z dialogiem, dyskusją a nawet małymi konfliktami. Wszystko to prowadzi do lepszego zrozumienia siebie nawzajem, szacunku i zaufania (bezpieczeństwo psychologiczne). Jeśli do tego dochodzi uczenie się wszystkich pracowników, na błędach jednej osoby i wysoki poziom refleksji to mamy do czynienia z prawdziwą komunikacją.

Październik 2011

Było o zespole to może teraz krótko o narzędziach dobrego zespołu. Takimi narzędziami są przede wszystkim przejrzyste i oparte na wartościach procedury podejmowania decyzji oraz zasady w firmie. Do tego możemy dodać niezbędne w każdej firmie spotkania oraz systemy zarządzania informacją oraz know-how firmy.

Prawdziwy zespół jest obecnie partnerem dla właściciela firmy. Na bieżąco monitoruje informacje i ciągle bada klientów a potem modyfikuje działania. Ale to nie wszystko. Taki zespół potrafi świetnie komunikować się i współpracować z innymi zespołami, np. z innej firmy, która wykonuje pracę na zasadzie outsourcingu oraz dzieli się wiedzą i potrafi ją przyjmować. W takim zespole pojedyncze osoby rozumieją, że zarządzają swoją pracą. I jeszcze jedno: nie ma problemu z wymianą członków zespołu lub z dołączeniem dodatkowych.

Ocena pracownicza, np. Ocena 360 stopni to ciągle jeszcze źle rozumiany przez pracowników osąd człowieka, krytyka. W czasie pierwszej oceny w firmie, należy ciągle podkreślać fakt, że ocena jest informacją zwrotną dla pracowników i skupia się na wyłapaniu dobrych stron pracownika w celu ich rozwijania oraz poznaniu jego sposobu myślenia i aspiracji. Gdy pierwsza ocena okaże się właśnie tym dla pracowników to za rok, sami będą pytali kiedy będzie ocenianie.

Tworząc środowisko pracy dla specjalistów, należy oddać się temu zadaniu bez reszty. Na samym początku dzielimy pracowników na specjalistów operacyjnych i administratorów firmy. Rezerwujemy dla nich oddzielne ścieżki kariery - uznane za równie atrakcyjne. Nie dopuszczamy do sytuacji, gdy np. najlepszy projektant w uznaniu zostaje dyrektorem, tracąc kontakt z projektowaniem, a zaczyna zajmować się papierkową robotą, której zresztą wcale nie lubi.

Tworząc firmy zdolne do zatrudnienia najznamienitszych specjalistów, podczas prac zadajemy sobie pytanie: czy specjalista zatrudniony przez nas będzie miał większe możliwości rozwoju i korzyści, niż pracując samodzielnie na własną rękę. Konkurencja z najbardziej nowoczesnymi formami i trybami wykonywania pracy jest nieodłączną częścią strategii firmy, praktycznie w każdej branży. Uwzględniamy freelancerów, start-upy, bariery wejścia, umowy śmieciowe. Zagadnienie strategicznie ważne dla firm usługowych zatrudniających wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Wrzesień 2011

Manager musi mieć na uwadze warunki, w których działa. Te warunki to: warunki wewnętrzne w firmie, warunki zewnętrzne rynkowe oraz warunki wewnętrzne managera - świadoma wiedza i programy działania umysłu. Te trzy składowe tworzą środowisko pracy managera i stwarzają sytuacje, z którymi musi sobie radzić. Managerowie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie trzy elementy działają różnie, zmiennie i są zależne od wielu czynników. Największy wpływ mamy na siebie (ale to jest najtrudniejsze), potem na firmę a na końcu na rynek.

Każdy konsultant, który aktywnie pracuje w firmach powinien umieć utrzymywać doskonałe relacje z wszystkimi osobami zatrudnionymi. Nie ma znaczenia czy wynika to z wrodzonego talentu, czy przeszkolenia z konkretnych zachowań i metodologi pracy. Ostatecznie istotny jest profesjonalizm i pozytywne efekty pracy z ludźmi. W przypadku współpracy z ludźmi na wyższym consultingowym poziomie, niesamowicie pomocne jest zrozumienie założeń i zastosowanie coachingu zespołowego.

Usługa consultingowa to osiągnięcie pożądanych celów poprzez stymulowanie zmian w firmie. Natomiast coaching to nierozłączna składowa tego procesu. Odnosi się do poszczególnych ludzi, którzy warunkują zmianę w organizacji. Polega na osiąganiu z managerami założonych celów indywidualnych i trwałych zmian w myśleniu i warsztacie pracy. To główny powód wysokiej skuteczności naszego twardego coachingu biznesowego. Coaching dla nas pozostanie tylko jednym z narzędzi pracy, nigdy celem samym w sobie.

Czego szukamy? Szukamy narzędzi, które pozwolą nam lepiej rozumieć. Rozumieć zmienny świat, jego problemy i mechanizmy. Zawsze bierzemy pod uwagę przede wszystkim specyfikę danej firmy. Problem w każdej firmie ma inne oblicze, przebiega inaczej i inaczej trzeba na niego reagować - tak jak kryzys. Jako, że w swojej pracy rozwiązujemy wiele problemów, które w rożnych firmach mają różne znaczenie, potrzebujemy wielu różnych rozwiązań i wielu narzędzi.

Sierpień 2011

Żelazną zasadą naszej pracy jest niedopuszczanie do sytuacji, kiedy zwolnienie pracownika jest podyktowane zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę ludzką w konsekwencji wdrożenia przez nich innowacyjnych rozwiązań czy wyraźnego zmniejszenia marnotrawstwa. Zachęcając pracowników do wysiłku zmierzającego w kierunku doskonalenia firmy, należy równocześnie zapewnić im bezpieczeństwo – i nigdy tej zasady nie złamać. Poza tym taki pracownik powinien być cenny dla każdej firmy.

Zauważamy, że coraz więcej firm w których pracujemy stało się dojrzałymi organizacjami o wysokiej kulturze organizacyjnej. Marginalna ilość pracowników jest zwalniana z powodu złej pracy. Coraz częściej przyczynami zwolnień są zmiany na rynku klienta, połączenia lub decyzje własne pracowników. To sprawia, że praca wydaje nam się co roku cięższa – po prostu ciężko jest stracić dobrego pracownika – skłania nas to każdorazowo do usilnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Zastanawialiście się kiedyś o czym myśli człowiek, którego zadaniem jest zwolnienie z powodu skutków kryzysu dziesięciu zasłużonych pracowników firmy ? Myśli tylko o tym, że zwalniany może zacząć szukać lepszej dla siebie oferty pracy - i w czasie spotkań outplacementowych to jest właściwie tematem dominującym. Należy nakierować pracownika na szukanie lepszej pracy, zobaczyć w nim atrakcyjnego specjalistę, zostać partnerem i uważnym obserwatorem jego działań.

Każdy kto został nauczony myślenia i oceniania swojego wpływu, w sposób naturalny zamienia tworzenie planów na kreowanie wpływów – inna perspektywa. Odkrywa wokół i zaczyna głęboko rozumieć powszechność występowania stosunku planów do wpływów. To jest fundament leżący u podstaw efektywności każdej osoby i organizacji. Ograniczajmy w firmach rozdmuchane plany, zamierzenia i oczekiwania. Obserwujmy każdą pracę na poziomie osiągania pożądanych efektów i wpływów.

Jedno z najważniejszych zadań jakie realizujemy w trakcie pracy z dobrze zapowiadającym się managerem polega na zbudowaniu w jego głowie wysokiego muru oddzielającego plany i starania, od realnie wywieranego wpływu. Wpływ jest najważniejszą wartością jego pracy.

Wspólne przesłanie zakończonego właśnie spotkania z dyrektorem zarządzającym dużą krakowską firmą: "W pracy konsultanta najważniejsza jest umiejętność słuchania i wysoki obiektywizm. Specjalizacja i posiadana wiedza to sprawy drugorzędne."

Współpraca i obserwowanie pracowników jest nieodłącznym elementem naszej pracy. Jako konsultanci podczas przeprowadzania ciężkich zmian, często musimy wybierać przyszłych współpracowników. Najbardziej perspektywiczni zawsze wydawali nam się pracownicy w sposób otwarty identyfikujący się z wartościami firmy, przejawiając to w sposobie myślenia i podejmowanych decyzjach. To oni zawsze mogą czuć się bezpiecznie w swoich firmach, pomimo problemów i zawirowań. Dają nam po prostu wysoki komfort pracy.

Do stworzenia środowiska pracy w którym sukces firmy, będzie automatycznie odbijać się na wynagrodzeniach kadry managerskiej stosowane jest kilka rozwiązań. Najpopularniejszym jest kontrakt managerski sporządzany przez prawnika z odpowiednimi zapisami. Jest to rozwiązanie proste, ale w wielu przypadkach drogie. Najczęstsze błędy to niewystarczająca współpraca przy opracowywaniu kontraktu, z osobami rozumiejącymi specyfikę przepływów finansowych w firmie.

Wynik finansowy to suma wyników z dział. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Kierownik/pracownik może odpowiadać wyłącznie za wynik z działalności operacyjnej, po konsultacji z księgowym. Jednak zalecamy liczyć koszty na niższych poziomach, takich jak projekt lub bezpośrednie koszty działania. Jedynym centrum odpowiedzialności za cały wynik finansowy przedsiębiorstwa jest zarząd.

W czasach młodości kiedy chodziliśmy do szkoły nauczono nas, że ocena jest nagrodą lub karą za wyniki w nauce. W świecie biznesu jest inaczej. Ocena jest dla pracownika informacją zwrotną wskazującą jego słabe i mocne strony. Słabe strony musi zacząć rozwijać, mocne wykorzystywać. To cały mechanizm. Profesjonalnie przeprowadzona ocena nie powinna realizować innych funkcji.

Nasz najszybszy audyt polega na kilkudniowej obecności przy każdej rozmowie telefonicznej i spotkaniu zarządzającego firmą. Problemy które do niego spływają to obraz i wyraz słabych stron właściciela/zarządzającego i jego przedsiębiorstwa - dla posiadającego doświadczenie konsultanta to wystarczy. Błędy raz zidentyfikowane nie mogą się już nigdy więcej powtórzyć. Polecamy wybierać proste metody pracy.

Lipiec 2011

Zarówno w życiu codziennym, jak i biznesie każde podjęte działanie ma swój cel. Nikt nie podejmuje się czynności bezcelowych. Podobnie cała firma, struktura, proces i zadanie delegowane przez przełożonego powinny mieć ogólnie zrozumiany i głośno wyartykułowany cel - to jest najważniejsze. Dotyczy to również pracowników pracujących z projektami, którzy swoje cele znajdują w zakresie projektu.

Podczas przeprowadzania restrukturyzacji, czyli zmiany struktur filmy, najlepiej posłużyć się na początku najprostszymi i szybkimi metodami. W przypadku zidentyfikowania efektu synergii zaczynasz łączyć, natomiast w przypadku znaczącego wzrostu problemów z kontrolą w danym obszarze - zaczynasz dzielić. Później jest już zawsze łatwiej.

Najlepsze firmy branży medycznej, nie zastanawiają się jak przyciągnąć pacjenta - to jest już standard w ich myśleniu. Strategicznym zadaniem okazało się przyciągnięcie lekarzy oraz utrzymanie ich i zapewnienie rozwoju. Przyjrzyjcie się dokładnie pracy swojego lekarza.

Niezależnie od branży każdy lekarz jest managerem i ma wiele małych projektów posiadających: zakres, czas i budżet (cena usługi). Ryzyko współdzieli z pacjentem. Rozwiązanie uwzględniające taką specyfikę zawodu to operacyjny element przewagi STRATEGICZNEJ. Przy okazji zapraszamy na wrześniowy cykl wykładów Management 2011 w którym poruszymy temat małych projektów w firmach.

Siedząc nad materiałami będącymi własnością znaczącej firmy medycznej, którą obecnie konsultujemy i dodając nasze poprzednie doświadczenia z sieciówkami medycznymi... Rysuje się obraz w którym firmy medyczne staną się najważniejszą branżą 21 wieku.
- Świadomość
- Zdrowie
- Ekologia

 

 


Autoryzowano

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?