Wybrane fragmenty

Większość współczesnych managerów żyje bardzo szybko i nie ma czasu na czytanie ciekawych pozycji książkowych. Na nic zdają się nasze rekomendacje wybranych tytułów, ponieważ czas potrzebny na zdobycie książki i jej późniejsze przeczytanie, szybko zniechęca. Z myślą o takich osobach powstał dział „wybrane fragmenty”, który dla jednych będzie źródłem najlepszych rekomendacji, płynących prosto ze stronic konkretnych książek, natomiast dla innych pozostanie źródłem wyselekcjonowanych, najcenniejszych fragmentów, do których w zapracowaniu nigdy by nie dotarli, ponieważ wymagało by to od nich przeczytania całej książki.

Mamy nadziej że wybrane przez nas fragmenty zachęcą wszystkich do wygospodarowania czasu i rozpoczęcia systematycznego czytania najlepszych pozycji i dzieł z zakresu zarządzania. Wiemy że jedynie samodzielny rozwój, jak również zamiłowanie dyscypliny, pozwala osiągnąć najwyższy poziom profesjonalizmu i kompetencji zawodowych.

Wybieramy wyłącznie fragmenty, które na nas samych zrobiły duże wrażenie lub po prostu uznaliśmy, że są dobrze pokazane i mogą okazać się przydatne.


"Zarządzanie polega zawsze na walce o to, by organizacja się nie rozpadła. Na walce z problemami tożsamości. Ludzie pracujący w przemyśle mają ogromne problemy z tożsamością. Musisz wiedzieć kim jesteś, co do ciebie należy, czego się od ciebie oczekuje i musisz utrzymać ludzi i ich osobowości w obrębie organizacji (...) Każde przedsiębiorstwo ma swoje mniej lub bardziej zadowalające sposoby rozwiązywania problemu relacji między jednostką a organizacją. James Black. "

LEWIS WOLPERT, ALISON RICHARDS, Pasja poznawania. W co wierzą uczeni.


"Bądź pozytywnie nastawiony do pracy i zarażaj optymizmem wszystkich dookoła; nigdy nie pozwól zrobić z siebie ofiary i - na miłość boską - baw się dobrze. Biznes jest grą."

JACK WELSCH, Winning znaczy zwyciężać


"Chociaż motywacja może wystarczyć, by wesprzeć menedżerów w utrzymywaniu rutynowego działania organizacji, menedżerów przecież nie zatrudnia się po to, by wykonywali typowe czynności. Wprost przeciwnie, zwykle ich zadania są skomplikowane, wymagające kreatywności i innowacyjności. Często musza godzić ze sobą różne, a czasem sprzeczne cele, do czego potrzeba wytrwałości w prowadzeniu wielu długofalowych projektów. Ambitne cele, wysoki stopień niepewności, ekstremalny opór - to czynniki, które ujawniają wszelkie niedostatki motywacji. Menedżerowie, którzy wbrew wszystkiemu osiągają rezultaty - ci, którzy konsekwentnie wykazują się działaniem zorientowanym na cel, wykorzystują inną siłę: wewnętrzną determinację. Wewnętrzna determinacja - siła większa niż energia i koncentracja - stoi o jeden stopień wyżej od motywacji. Pozwala ona menedżerom na zachowanie dyscypliny działania, nawet kiedy nie mają ochoty, by coś zrobić, gdy praca nie jest inspirująca albo kuszą ich inne możliwości. Wspólną cechą menedżerów działających z wewnętrzną determinacją jest ogromna potrzeba osiągania wyników. Pokonują bariery, radzą sobie z komplikacjami i nie ustają dopóty, dopóki nie osiągną celu."

HEIKE BRUCH SUMANTRA GHOSHAL, Efektywne zarządzanie


"Prawdziwe uczenie się sięga do sedna tego, co to znaczy być człowiekiem. Dzięki uczeniu się przeobrażamy samych siebie. Dzięki uczeniu się jesteśmy w stanie zrobić coś, czego inaczej nie bylibyśmy w stanie zrobić. Dzięki uczeniu się postrzegamy świat i nasze relacje z nim. Dzięki uczeniu rozwijamy nasze możliwości twórcze, stajemy się częścią twórczych procesów życia."

PETER M. SENGE, Piąta Dyscyplina


"Jakość decyzji podejmowanych w zmiennych, stresujących warunkach natychmiastowego poznania zależy od wyszkolenia, reguł i wytrwałych ćwiczeń."

MALCOLM GLADWELL, Błysk


"Proponowany opis cyklu regulacji poznawczej obejmuje trzy czynności umysłowe: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i myślenie strategiczne. Każda z tych trzech czynności ma charakter autonomiczny, tzn. jest względnie niezależna. Myślenie menedżera ściśle związane jest z triadą: problem - decyzja - strategia. Konkretnie mówiąc: "problem" inicjuje menedżerskie myślenie, które w zależności od rodzaju sytuacji zmierza do podjęcia "decyzji" lub sformułowania "strategii". Jeśli problem jest stosunkowo prosty i dotyczy niepewności zbioru działań, to rozwiązuje go trafna decyzja. Jeśli jednak problem jest złożony, tj. zawiera niejasność i złożoność, konieczne staje się uporządkowanie "pola gry" i strategii. Zależności w układzie gra - strategia tworzą nowy układ odniesienia dla przyszłych decyzji. Odrębne szczegółowe cele poznawcze obejmują wtedy ocenę roli informacji zwrotnej (kontrolnej), na podstawie której porównywane są skutki podjętych decyzji i formułowanych strategii. (...)

(...) podział sytuacji poznawczych na zadania i problemy ma istotne znaczenie w zrozumieniu charakteru pracy umysłowej różniącej menedżerów wyższego szczebla (strategów) od osób, które kierują rozwiązywaniem zadań (kierowanie niższego szczebla) wedle określonych planów, np. planów operacyjnych, procedur technologicznych itp. 
Możemy wszak odwrócić całe zagadnienie i zapytać, kiedy stratedzy nie spełniają swojej podstawowej roli? W świetle naszych rozważań odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Stratedzy nie spełniają swojej podstawowej roli "myślicieli" firmy, gdy koncentrują się na zadaniach, a nie na wykrywaniu i formułowaniu problemów. W takich warunkach problemy pojawiają się nagle, zaskakując cały system zarządzania, rośnie też liczba tych, które pozostają nie rozwiązane.Gdy kierownictwo niższego szczebla dostrzega więcej nie rozwiązanych problemów niż stratedzy firmy, pojawiają się rozbieżności dotyczące zakresu kompetencji, narasta konflikt ról organizacyjnych, koncepcji strategicznych itp. Tak więc stosunkowo prosty podział sytuacji poznawczych na zadania i problemy, wzbogacony o szczegółowe kryteria ich oceny, prowadzi do istotnych konsekwencji dotyczących:

1. obiektywnej sfery działania firmy i jej relacji z otoczeniem
2. struktury firmy
3. podziału kompetencji i ról intelektualnych pełnionych przez strategów firmy i jej kierownictwo niższego szczebla.

Problemy i zadania traktować możemy jako swego rodzaju "ekrany", dzięki którym obserwujemy to wszystko, co jest istotne dla danej organizacji."

CZESŁAW S. NOSAL, Psychologia myślenia i działania menedżera


Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?