Wg. rozwiązań

Najlepsze powszechnie stosowane metodologie na świecie, a także nasze własne autorskie rozwiązania. Staramy się ciągle rozwijać zdolność biegłego stosowania najlepszych metodologi z pożytkiem przeniesionym każdorazowo na naszego klienta.


Wybrane rozwiązania:

 

Strategiczny program inwestycyjny KPMC + Twoja firma
Audyt marketingowy 
Strategia marketingowa
Praca z celami - kaskadowanie kalibrowanie
Plan marketingowy
Efektywne działy marketingu
Analiza otoczenia
Wewnętrzny system marketingu
MBO - Zarządzanie przez cele
Burze mózgów
Koła jakości / Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Pozostałe

 


Pełna lista oferowanych rozwiązań (Obowiązuje porządek alfabetyczny):

MBO
Zarządzanie strategiczne
Analizy strategiczne
Assessment Centre
Development Centre
Zarządzanie marketingowe
Metody heurystyczne
Outplacement
Burze mózgów
Ocena 360 stopni
Mapy myśli
Empowerment
Mind modelling ™
Deleyring
Formularze Kaizen ™
Koszty ABC
Balanced Scorecard
BPMN 2.0
Lean
Filozofia Kaizen
TOC
Six sigma
ISO
Rachunkowość zarządcza
Re-engineering
Zarządzanie projektami
Training
Coaching
Mentoring
TCM ™
Księgi know-how
Coaching grupowy
Coaching zespołowy
Nauka w domu / Homing ™
Zarządzanie przez wartość
Zarządzanie procesami
Systemy motywacyjne
e-TCM ™
Organizacja dojrzała procesowo
Controlling finansowy
Sprawozdawczość
Zintegrowane zarządzanie jakością
Klucze kosztowe
Just in time
Modelowanie procesów biznesowych
Mapowanie procesów
Fotografia dnia pracy
Benchmarking
Biznes plan
Kanban


Diagram Ishikawy
Diagram kolejności

Wykres sieciowy
Wykresy Gantta
Metoda i zasada Pareto
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Metoda 5 Why
TQM
Systemy POZ/CP
Systemy PUSH/PULL
Analiza SWOT/TOWS
Analiza PEST
Macierz BCG
Macierz McKisney'a
Macierz ADL
5 sił Portera
Analiza ABC i XYZ
Wskaźniki
Warsztat managerski
PMI
PRINCE2
Outsourcing
Franchising
Koszty działań
Kaskadowanie celów
Kalibrowanie celów
Rynek celów
Analizy portfelowe
Restrukturyzacje
Transformacje
Strategia
Marketing mix
Koncepcja 4P/4C
7P - dla usług
Bank CV
Formularz prostego projektu ™
Listy Kontrolne/ToDo
Zaopatrzenie
Przywództwo
Macierz Ansoffa
Produktywność
Skuteczność
Efektywność
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie operacjami
Struktury organizacyjne
Systemy eksperckie
Wydajność
Kultura organizacyjna
Program minimalnej interwencji ™

Program zrównoważonego rozwoju ™
Program przewagi konkurencyjnej ™
Program edukacyjny Manager 360° ™
Audyt marketingowy
Audyt zarządczy / decyzyjny
Audyt HR / kompetencyjny
Zakresy obowiązków

5S
Shop in shop
Ergonomia
Wytwarzanie komórkowe
Zarządzanie komórkowe
SMED
Poka Yoke
Just in sequence
Pozostałe

 


 

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?